Team

Founders/directors
Rizu Tuladhar
Sunit Kansakar

Assistant director
Bhushan Shilpakar

Program directors
Arun Gurung
Niraj Shakya
Rajan Shrestha

Logistics directors
Kiran
Rajesh Shakya
Prabodh Kasa
Purushottam Bajracharya
Upendra Shakya

Promotion & marketing
Marta Del Grandi
Rishi Jha

Conference team
Abhisek Bhadra
Dikshant Uprety
Kushal Karki
Dr. Lochan Rijal
Pema Lama
Prem Gurung
Pushpa Palanchoke
Roshan Maharjan
Vilma Timonen

Researcher
Robin Dangol

Volunteer in-charge
Prashanna Tuladhar

Graphic designer
Astha Chitrakar

Documentation team
Eric Chandra Shrestha
Niranjan Shrestha

Volunteers